Giỏ hàng

Tuyển dụng

[MDF BISON Tuyển dụng] Nhân viên thiết kế, cơ khí, điện, công nhân ...
- Tổng thu nhập tùy theo vị trí công việc và tay nghề, khởi điểm bình quân từ 4.500.000 đồng/26 công trở lên (Bao cơm trưa và cơm tăng ca) - Thanh toán lương định kỳ từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng - Định kỳ xét nâng lương 1 lần/1 năm.- Công nhân mới vào nhưng có tay nghề thì được hưởng tiền lư...
Tìm hiểu thêm
Facebook Youtube Top